Nhận gia công sau in: bế, bồi, cán màng, cắt demi, ép kim,…

————————————————————————————————————————————————————————
Gia công bế

————————————————————————————————————————————————————————
Gia công bồi

————————————————————————————————————————————————————————
Gia công cán màng

————————————————————————————————————————————————————————
Gia công cắt demi

————————————————————————————————————————————————————————
Gia công ép kim

————————————————————————————————————————————————————————

Chia sẻ thông tin

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS