Thông tin của nhóm ‘Sản phẩm’

Mã số sản phẩm: HC040 Tên sản phẩm: Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Song Yến Quy cách: – Kích thước: Hộp lớn: 34.5 x 24 x 8 cm / Hộp nhỏ: 10 x 10 x 4.5 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm, giấy Ivory 300gsm – In offset, cán màng, ép kim,  [ Chi tiết ]

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM027 Tên sản phẩm: Hộp Trà Nokchawon Quy cách: – Kích thước: 38 x 18.5 x 8.5 cm – Giấy Ivory 400gsm – In offset, cán màng, bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC041 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Hoàng Mỹ Quy cách: – Kích thước: 34 x 22 x 9 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy mỹ thuật – Ép kim, hộp âm dương, khay giấy, bế bồi thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM029 Tên sản phẩm: Hộp Bánh Hà Anh Quy cách: – Kích thước: 23.5 x 7.5 x 4 cm – Giấy Ivory 300gsm, giấy mỹ thuật – Cán màng, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM028 Tên sản phẩm: Hộp Bánh Terrence Nguyen Quy cách: – Kích thước: 23 x 23 x 8.5 cm – Giấy Ivory 300gsm, giấy mỹ thuật – Cán màng, ép kim, bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: OT001 Tên sản phẩm: Name Card và Thẻ Treo BinBin Quy cách: – Kích thước: Name card: 8.5 x 5 cm / Thẻ treo: 4 x 8 cm – Giấy Briston 250gsm – In offset, cán màng, khoan lỗ, cắt thành phẩm    

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Th6 21

Tờ rơi ERC

Mã số sản phẩm: BR011 Tên sản phẩm: Tờ rơi ERC Quy cách: – Kích thước: 15 x 20 cm (4 trang) – Giấy couche 230gsm – In offset, cán màng, cấn bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: FD003 Tên sản phẩm: Folder Mẫu Gỗ Quy cách: – Kích thước: 22.5 x 30 x 6 cm – Giấy Carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm – In offset, cán màng, bế bồi thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM026 Tên sản phẩm: Hộp Omega 3.6.9 Quy cách: – Kích thước: 6 x 14.5 x 6 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv tia, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM025 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Sắc Ngọc Khang Quy cách: – Kích thước: 6 x 9.5 x 6 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv cát, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS