Thông tin của nhóm ‘Hộp cứng’

Mã số sản phẩm: HC040 Tên sản phẩm: Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Song Yến Quy cách: – Kích thước: Hộp lớn: 34.5 x 24 x 8 cm / Hộp nhỏ: 10 x 10 x 4.5 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm, giấy Ivory 300gsm – In offset, cán màng, ép kim,  [ Chi tiết ]

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC041 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Hoàng Mỹ Quy cách: – Kích thước: 34 x 22 x 9 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy mỹ thuật – Ép kim, hộp âm dương, khay giấy, bế bồi thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC039 Tên sản phẩm: Hộp Cafe Thiên Nguyên Quy cách: – Kích thước: 32 x 15 x 10.5 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm – In offset, cán màng, ép kim, hộp âm dương, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC038 Tên sản phẩm: Hộp Rượu Vintage Quy cách: – Kích thước: 37 x 24 x 10 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm, giấy mỹ thuật – In offset, cán màng, ép kim, hộp bìa nam châm, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC037 Tên sản phẩm: Hộp Rượu Pulenta Quy cách: – Kích thước: 35 x 24.5 x 10 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm – In offset, cán màng, hộp bìa nam châm, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC036 Tên sản phẩm: Hộp Đồ Chơi Xoom Cubes Quy cách: – Kích thước: 19 x 13.5 x 2 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm – In offset, cán màng, hộp bìa nam châm, dán support  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC035 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST Quy cách: – Kích thước: 29 x 20.5 x 8 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, cán màng, uv định hình, ép kim, hộp bìa nam châm, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC034 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Hương Việt Quy cách: – Kích thước: 27 x 21 x 8.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, uv cát, hộp bìa nam châm, khay nhung ép kim  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC033 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến Quy cách: – Kích thước: 34.5 x 23 x 9 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm – In offset, cán màng, ép kim, hộp bìa nam châm, khay nhung  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC032 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Thiên Hoàng Quy cách: – Kích thước: 34 x 22 x 9 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm – In offset, cán màng, UV định hình, ép kim, hộp âm dương, khay nhung  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS