Thông tin của nhóm ‘Hộp mềm’

Mã số sản phẩm: HM027 Tên sản phẩm: Hộp Trà Nokchawon Quy cách: – Kích thước: 38 x 18.5 x 8.5 cm – Giấy Ivory 400gsm – In offset, cán màng, bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM029 Tên sản phẩm: Hộp Bánh Hà Anh Quy cách: – Kích thước: 23.5 x 7.5 x 4 cm – Giấy Ivory 300gsm, giấy mỹ thuật – Cán màng, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM028 Tên sản phẩm: Hộp Bánh Terrence Nguyen Quy cách: – Kích thước: 23 x 23 x 8.5 cm – Giấy Ivory 300gsm, giấy mỹ thuật – Cán màng, ép kim, bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM025 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Sắc Ngọc Khang Quy cách: – Kích thước: 6 x 9.5 x 6 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv cát, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM024 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Liberty Quy cách: – Kích thước: 8.5 x 7 x 8.5 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv tia, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM023 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 1 Lọ (Metalize) Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Ivory 350gsm ghép metalize – In offset, bế dán thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM022 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 1 Lọ Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Ivory 350gsm – In offset, cán màng, ép kim, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM021 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 8 Lọ Quy cách: – Kích thước: 37 x 24 x 7 cm – Giấy Ivory 350gsm – In offset, cán màng, ép kim, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM020 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến 6 Lọ Quy cách: – Kích thước: 30 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm – In offset, cán màng, ép kim, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM019 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến 1 Lọ Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Duplex 400gsm – In offset, cán màng, ép kim, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS