Thông tin của nhóm ‘In offset’

Mã số sản phẩm: OT001 Tên sản phẩm: Name Card và Thẻ Treo BinBin Quy cách: – Kích thước: Name card: 8.5 x 5 cm / Thẻ treo: 4 x 8 cm – Giấy Briston 250gsm – In offset, cán màng, khoan lỗ, cắt thành phẩm    

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Th6 21

Tờ rơi ERC

Mã số sản phẩm: BR011 Tên sản phẩm: Tờ rơi ERC Quy cách: – Kích thước: 15 x 20 cm (4 trang) – Giấy couche 230gsm – In offset, cán màng, cấn bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM025 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Sắc Ngọc Khang Quy cách: – Kích thước: 6 x 9.5 x 6 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv cát, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM024 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Liberty Quy cách: – Kích thước: 8.5 x 7 x 8.5 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv tia, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM023 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 1 Lọ (Metalize) Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Ivory 350gsm ghép metalize – In offset, bế dán thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM022 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 1 Lọ Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Ivory 350gsm – In offset, cán màng, ép kim, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM021 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 8 Lọ Quy cách: – Kích thước: 37 x 24 x 7 cm – Giấy Ivory 350gsm – In offset, cán màng, ép kim, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM020 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến 6 Lọ Quy cách: – Kích thước: 30 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm – In offset, cán màng, ép kim, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM019 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến 1 Lọ Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Duplex 400gsm – In offset, cán màng, ép kim, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM018 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Thiên Hoàng 6 Lọ Có Đường (Metalize) Quy cách: – Kích thước: 32 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm ghép metalize – In offset, uv tia, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS