Thông tin của nhóm ‘Tia (3D-Light)’

Mã số sản phẩm: HM024 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Liberty Quy cách: – Kích thước: 8.5 x 7 x 8.5 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv tia, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM018 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Thiên Hoàng 6 Lọ Có Đường (Metalize) Quy cách: – Kích thước: 32 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm ghép metalize – In offset, uv tia, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM017 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Thiên Hoàng 6 Lọ Collagen (Metalize) Quy cách: – Kích thước: 32 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm ghép metalize – In offset, uv tia, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC027 Tên sản phẩm: Hộp Phú Gia Yến Quy cách: – Kích thước: 34.5 x 23 x 8.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize in uv tia + cát – Hộp bìa nam châm, khay bồi nhung ép kim  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC026 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Hoàn Hảo Quy cách: – Kích thước: 34.5 x 23 x 8.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy Mỹ thuật ép kim, giấy couche 120gsm ghép metalize in uv tia – Hộp bìa nam châm, khay bồi nhung  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX014 Tên sản phẩm: Túi Yến Tổ Phú Gia Yến Quy cách: – Kích thước: 26 x 38 x 11.5 cm – Giấy Ivory 230gsm ghép metalize – In UV cát + tia, dây nhũ, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: LI001 Tên sản phẩm: Bìa lịch block Quy cách: – Kích thước: 16 x 24 cm – Giấy Couche 210gsm ghép màng metalize – In offset, UV cát – tia (3D-light), bế dán thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV018 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Kingnest’s Quy cách: – Kích thước: – UV tia (3D-light)

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV017 Tên sản phẩm: Hộp mỹ phẩm SEDA Quy cách: – Kích thước: – UV tia (3D-light)

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV009 Tên sản phẩm: Hộp mỹ phẩm IVA Quy cách: – Kích thước: – UV tia (3D-light)

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS