Mã số sản phẩm: BR010 Tên sản phẩm: Cẩm nang chế biến tổ yến Yến Sào Thiên Hoàng Quy cách: – Kích thước: 16 x 16cm (20 trang) – Giấy couche 230gsm – In offset, cán màng, ép kim, UV định hình, gáy đóng kim

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR009 Tên sản phẩm: Brochure Smart Toys Quy cách: – Kích thước: A4 gấp 3 – Giấy couche 210gsm – In offset, cán màng, cấn thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR008 Tên sản phẩm: Brochure Yến Sào Phan Rang Quy cách: – Kích thước: A4 gấp 3 – Giấy couche 180gsm – In offset, cán màng, cấn thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR007 Tên sản phẩm: Bộ brochure Elken Quy cách: – Kích thước: A4 – Giấy couche 250gsm & 150gsm, 32 trang – In offset, bìa cán màng, đóng kim thành phầm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR006 Tên sản phẩm: Brochure Troy University – Tuyển sinh mùa xuân 2012 Quy cách: – Kích thước: 60 x 30 cm – Giấy Bristol 250gsm – In offset, cán màng bóng, cấn thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR005 Tên sản phẩm: Brochure Troy University Quy cách: – Kích thước: 60 x 30 cm – Giấy Bristol 250gsm – In offset, cán màng bóng, cấn thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR004 Tên sản phẩm: Brochure Laneige Snow BB Line Quy cách: – Kích thước: 20 x 30 cm – Giấy Couche 250gsm – In offset, cấn thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR003 Tên sản phẩm: Brochure NowZone – 3rd Anniversary Quy cách: – Kích thước: 40 x 30 cm – Giấy Couche 250gsm – In offset, cán màng bóng, cấn thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR002 Tên sản phẩm: Brochure Bulletin Quy cách: – Kích thước: 45 x 20 cm – Giấy Couche 200gsm – In offset, cán màng bóng, cấn thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: BR001 Tên sản phẩm: Brochure Thực phẩm chức năng Ester-C500 Plus Quy cách: – Kích thước: A5, 12 trang – Giấy Couche 250gsm – In offset, cán màng bóng, đóng kim thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS