Mã số sản phẩm: DC008 Tên sản phẩm: Decal nhãn Yến Sào Thiên Hoàng (Yến nước) Quy cách: – Kích thước: 11.5 x 3.6 cm – Decal giấy – In offset, phủ verni, cắt demi

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DC007 Tên sản phẩm: Decal Griphandlel Quy cách: – Kích thước: 5 x 12 cm – Decal giấy – Cắt demi

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: LL001 Tên sản phẩm: Tờ rơi Gà rán Queen Bee Quy cách: – Kích thước: 15 x 21 cm – Giấy couche 150gsm – In offset, cấn răn cưa

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DC003 Tên sản phẩm: Decal nhãn Vinest Quy cách: – Kích thước: 11.5 x 3.6 cm – Decal giấy – In offset, phủ verni, ép kim, cắt demi

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DC002 Tên sản phẩm: Decal nhãn Yến Sào Thiên Hoàng (Yến nước) Quy cách: – Kích thước: 11.5 x 3.6 cm – Decal giấy – In offset, phủ verni, ép kim, cắt demi

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS