Mã số sản phẩm: BR010 Tên sản phẩm: Cẩm nang chế biến tổ yến Yến Sào Thiên Hoàng Quy cách: – Kích thước: 16 x 16cm (20 trang) – Giấy couche 230gsm – In offset, cán màng, ép kim, UV định hình, gáy đóng kim

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV020 Tên sản phẩm: Cẩm nang Nestles Quy cách: – Kích thước: – UV định hình

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Th12 27

Catalog Sanyo

Mã số sản phẩm: UV016 Tên sản phẩm: Catalog Sanyo Quy cách: – Kích thước: – UV định hình

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV013 Tên sản phẩm: Catalog Sơn Mỹ Ngoại Thất Quy cách: – Kích thước: – UV định hình

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV012 Tên sản phẩm: Bìa catalog ORSAV Quy cách: – Kích thước: – UV định hình

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV011 Tên sản phẩm: Bìa catalog M-Ngon Quy cách: – Kích thước: – UV định hình  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV010 Tên sản phẩm: Bìa catalog Hiệp Sĩ Giao Thông Quy cách: – Kích thước: – UV định hình

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV007 Tên sản phẩm: Bìa catalog BMB Quy cách: – Kích thước: – UV định hình

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: CA002 Tên sản phẩm: Cẩm nang Yến Sào Thiên Hoàng Quy cách: – Kích thước: A5, 24 trang – Giấy Couche 250gsm – In offset, cán màng mờ, UV định hình, ép kim, đóng kim thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: CA001 Tên sản phẩm: Catalogue rượu Napa Valley Quy cách: – Kích thước: 20 x 40 cm (20 trang) – Giấy couche 200gsm – In offset, bìa bồi bìa 3, cán màng mờ, UV định hình, ép kim, đóng cuốn thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS