Mã số sản phẩm: HC040 Tên sản phẩm: Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Song Yến Quy cách: – Kích thước: Hộp lớn: 34.5 x 24 x 8 cm / Hộp nhỏ: 10 x 10 x 4.5 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm, giấy Ivory 300gsm – In offset, cán màng, ép kim,  [ Chi tiết ]

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC041 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Hoàng Mỹ Quy cách: – Kích thước: 34 x 22 x 9 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy mỹ thuật – Ép kim, hộp âm dương, khay giấy, bế bồi thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM028 Tên sản phẩm: Hộp Bánh Terrence Nguyen Quy cách: – Kích thước: 23 x 23 x 8.5 cm – Giấy Ivory 300gsm, giấy mỹ thuật – Cán màng, ép kim, bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM022 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 1 Lọ Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Ivory 350gsm – In offset, cán màng, ép kim, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM021 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 8 Lọ Quy cách: – Kích thước: 37 x 24 x 7 cm – Giấy Ivory 350gsm – In offset, cán màng, ép kim, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM020 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến 6 Lọ Quy cách: – Kích thước: 30 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm – In offset, cán màng, ép kim, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM019 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến 1 Lọ Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Duplex 400gsm – In offset, cán màng, ép kim, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC039 Tên sản phẩm: Hộp Cafe Thiên Nguyên Quy cách: – Kích thước: 32 x 15 x 10.5 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm – In offset, cán màng, ép kim, hộp âm dương, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC038 Tên sản phẩm: Hộp Rượu Vintage Quy cách: – Kích thước: 37 x 24 x 10 cm – Giấy carton 1.600gsm, giấy couche 120gsm, giấy mỹ thuật – In offset, cán màng, ép kim, hộp bìa nam châm, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC035 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST Quy cách: – Kích thước: 29 x 20.5 x 8 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, cán màng, uv định hình, ép kim, hộp bìa nam châm, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS