Mã số sản phẩm: HM025 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Sắc Ngọc Khang Quy cách: – Kích thước: 6 x 9.5 x 6 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv cát, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM024 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Liberty Quy cách: – Kích thước: 8.5 x 7 x 8.5 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv tia, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC030 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Milk White Quy cách: – Kích thước: 16 x 16 x 7.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy mỹ thuật – Ép kim, hộp bìa nam châm, dán support, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC029 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Hồng Diệp Khang Quy cách: – Kích thước: 10 x 10 x 8.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, uv cát, hộp âm dương, khay mốp xốp bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC028 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Sáng Hồng Quy cách: – Kích thước: 10 x 10 x 6 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, uv cát, hộp bìa nam châm, khay mốp xốp bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV017 Tên sản phẩm: Hộp mỹ phẩm SEDA Quy cách: – Kích thước: – UV tia (3D-light)

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV015 Tên sản phẩm: Hộp mỹ phẩm Champa Quy cách: – Kích thước: – UV định hình

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV009 Tên sản phẩm: Hộp mỹ phẩm IVA Quy cách: – Kích thước: – UV tia (3D-light)

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV008 Tên sản phẩm: Hộp mỹ phẩm Vi Vi Quy cách: – Kích thước: – UV tia (3D-light)

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV002 Tên sản phẩm: Hộp mỹ phẩm Me One Quy cách: – Kích thước: – UV định hình

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS