Mã số sản phẩm: HC041 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Hoàng Mỹ Quy cách: – Kích thước: 34 x 22 x 9 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy mỹ thuật – Ép kim, hộp âm dương, khay giấy, bế bồi thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM023 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 1 Lọ (Metalize) Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Ivory 350gsm ghép metalize – In offset, bế dán thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM022 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 1 Lọ Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Ivory 350gsm – In offset, cán màng, ép kim, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM021 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST 8 Lọ Quy cách: – Kích thước: 37 x 24 x 7 cm – Giấy Ivory 350gsm – In offset, cán màng, ép kim, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM020 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến 6 Lọ Quy cách: – Kích thước: 30 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm – In offset, cán màng, ép kim, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM019 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Song Yến 1 Lọ Quy cách: – Kích thước: 5.5 x 7.5 x 5.5 cm – Giấy Duplex 400gsm – In offset, cán màng, ép kim, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM018 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Thiên Hoàng 6 Lọ Có Đường (Metalize) Quy cách: – Kích thước: 32 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm ghép metalize – In offset, uv tia, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM017 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Thiên Hoàng 6 Lọ Collagen (Metalize) Quy cách: – Kích thước: 32 x 24 x 7 cm – Giấy Duplex 400gsm ghép metalize – In offset, uv tia, dán support, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC035 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào VNNEST Quy cách: – Kích thước: 29 x 20.5 x 8 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, cán màng, uv định hình, ép kim, hộp bìa nam châm, khay giấy bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC034 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Hương Việt Quy cách: – Kích thước: 27 x 21 x 8.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, uv cát, hộp bìa nam châm, khay nhung ép kim  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS