Mã số sản phẩm: HM025 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Sắc Ngọc Khang Quy cách: – Kích thước: 6 x 9.5 x 6 cm – Giấy Ivory 300gsm ghép metalize – In offset, uv cát, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC034 Tên sản phẩm: Hộp Yến Sào Hương Việt Quy cách: – Kích thước: 27 x 21 x 8.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, uv cát, hộp bìa nam châm, khay nhung ép kim  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC029 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Hồng Diệp Khang Quy cách: – Kích thước: 10 x 10 x 8.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, uv cát, hộp âm dương, khay mốp xốp bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC028 Tên sản phẩm: Hộp Mỹ Phẩm Sáng Hồng Quy cách: – Kích thước: 10 x 10 x 6 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize – In offset, uv cát, hộp bìa nam châm, khay mốp xốp bọc vải  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HC027 Tên sản phẩm: Hộp Phú Gia Yến Quy cách: – Kích thước: 34.5 x 23 x 8.5 cm – Giấy carton 1.200gsm, giấy couche 120gsm ghép metalize in uv tia + cát – Hộp bìa nam châm, khay bồi nhung ép kim  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX014 Tên sản phẩm: Túi Yến Tổ Phú Gia Yến Quy cách: – Kích thước: 26 x 38 x 11.5 cm – Giấy Ivory 230gsm ghép metalize – In UV cát + tia, dây nhũ, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: HM015 Tên sản phẩm: Hộp nhân sâm linh chi Quy cách: – Kích thước: 6 x 10 x 6 cm – Giấy Duplex 300gsm ghép metalize – In offset, UV cát (nhám), bế dán thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV021 Tên sản phẩm: Hộp CIVET Coffee Quy cách: – Kích thước: – UV cát (nhám)

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: LI001 Tên sản phẩm: Bìa lịch block Quy cách: – Kích thước: 16 x 24 cm – Giấy Couche 210gsm ghép màng metalize – In offset, UV cát – tia (3D-light), bế dán thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV001 Tên sản phẩm: Hộp & Túi xách Yến Gia Việt Quy cách: – Kích thước: – UV cát

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS