Mã số sản phẩm: TX020 Tên sản phẩm: Túi Yến Hoàn Hảo Quy cách: – Kích thước: 25 x 32 x 12 cm – Giấy Ivory 230gsm – In offset, cán màng, dây nhũ, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX019 Tên sản phẩm: Túi Yến 8 lọ VNNEST Quy cách: – Kích thước: 40 x 27 x 10 cm – Giấy Ivory 230gsm – In offset, cán màng, ép kim, dây nhũ, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX018 Tên sản phẩm: Túi Yến Tổ VNNEST Quy cách: – Kích thước: 32 x 27 x 10 cm – Giấy Ivory 230gsm – In offset, cán màng, ép kim, dây nhũ, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX017 Tên sản phẩm: Túi Hồng Sâm Nước Quy cách: – Kích thước: 27 x 34 x 10 cm & 20 x 26 x 7 cm – Giấy Ivory 230gsm – In offset, cán màng, dây nhũ, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX016 Tên sản phẩm: Túi Hộp Trà Nokchawon Quy cách: – Kích thước: 39 x 20 x 10 cm – Giấy Ivory 230gsm – In offset, cán màng, ép kim, dây thị trường, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX015 Tên sản phẩm: Túi Hộp Rượu Pulenta Quy cách: – Kích thước: 26 x 38 x 12 cm – Giấy Ivory 230gsm – In offset, dây nhũ, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX014 Tên sản phẩm: Túi Yến Tổ Phú Gia Yến Quy cách: – Kích thước: 26 x 38 x 11.5 cm – Giấy Ivory 230gsm ghép metalize – In UV cát + tia, dây nhũ, bế dán thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX013 Tên sản phẩm: Túi xách Yến Sào Thiên Hoàng (Yến nước – Túi lớn) Quy cách: – Kích thước: 32 x 26 x 9 cm & 36 x 28 x 9 cm – Giấy Ivory 230gsm – In offset, cán màng bóng, ép kim, dây thị trường, bế dán thành  [ Chi tiết ]

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: UV001 Tên sản phẩm: Hộp & Túi xách Yến Gia Việt Quy cách: – Kích thước: – UV cát

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: TX012 Tên sản phẩm: Túi xách nước yến ivita Quy cách: – Kích thước: 32 x 27 x 9 cm – Giấy Ivory 230gsm – In offset, cán màng mờ, ép kim, dây thị trường, bế dán thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS