Thông tin của nhóm ‘Sản phẩm tham khảo’

Thiết kế logo có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. Tuy nhiên, để có được logo sáng tạo và thể hiện được lĩnh vực kinh doanh của một doanh nghiệp là một công việc vô cùng khó khăn.  [ Chi tiết ]

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP020 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 8 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP019 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 7 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP018 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 6 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP017 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 5 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP016 Tên sản phẩm: Kệ trưng bày mẫu vật liệu – mẫu 3 Quy cách: Giấy couche 120gsm, in offset, cán màng, bồi carton, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP015 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 4 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP014 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 3 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP013 Tên sản phẩm: Display thông tin sản phẩm – mẫu 2 Quy cách: Giấy couche 120gsm, in offset, cán màng, bồi giấy bìa 2, bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP012 Tên sản phẩm: Kệ đựng brochure – mẫu 2 Quy cách: Giấy couche 120gsm, in offset, cán màng, bồi giấy bìa 2, bế thành phẩm, dán support  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS