Thông tin của nhóm ‘Display’

Mã số sản phẩm: DP020 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 8 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP019 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 7 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP018 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 6 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP017 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 5 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP016 Tên sản phẩm: Kệ trưng bày mẫu vật liệu – mẫu 3 Quy cách: Giấy couche 120gsm, in offset, cán màng, bồi carton, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP015 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 4 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP014 Tên sản phẩm: Display trưng bày sản phẩm – mẫu 3 Quy cách: Giấy duplex 400gsm, in offset, cán màng, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP013 Tên sản phẩm: Display thông tin sản phẩm – mẫu 2 Quy cách: Giấy couche 120gsm, in offset, cán màng, bồi giấy bìa 2, bế thành phẩm  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP012 Tên sản phẩm: Kệ đựng brochure – mẫu 2 Quy cách: Giấy couche 120gsm, in offset, cán màng, bồi giấy bìa 2, bế thành phẩm, dán support  

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Mã số sản phẩm: DP011 Tên sản phẩm: Kệ trưng bày mẫu vật liệu – mẫu 2 Quy cách: Giấy couche 120gsm, in offset, cán màng, bồi giấy bìa 3, bế thành phẩm

Chia sẻ thông tin

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS